Trung tâm đạo tạo UCMAS
Trung tâm đạo tạo UCMAS
Trung tâm đạo tạo UCMAS
Trung tâm đạo tạo UCMAS X
Chính sách học phí
Chính sách học phí chương trình "Bàn tính và số học trí tuệ UCMAS của tập đoàn UCMAS tại Việt...
CÁC CẤP ĐỘ
Thông tin chi tiết về các cấp độ chương trình UCMAS
PHƯƠNG PHÁP HỌC
TRẺ NGẠI LUYỆN TẬP Ở NHÀ? Việc luyện tập ở nhà khi tham gia học bất cứ một chương trình hay môn học nào là điều...
HỆ THỐNG THI CỬ
Hệ thống thi cử của chương trình UCMAS gồm 4 loại: Kiểm tra giữa kỳ và cuối khóa; Thi cấp chứng chỉ quốc tế; Thi học sinh giỏi Quốc gia...
Lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ U C MAS” được tổ chức mỗi năm một lần nhằm mục đích...
NGUYÊN HỌC LIỆU U C MAS
(Bảng giá nguyên học liệu UCMAS được niêm yết giá cố định và bán trên toàn hệ thống U C MAS)
Facebook
Đối tác thương mại
iecc
ucmas Qt
Olympia
TellmemoreKid
English Plaza
Robo
robo giáo dục
TLIM